Kotizacija

Uz prijavu za učešće na skupu treba uplatiti kotizaciju od 12.000,00 dinara.

Za sve prijavljene učesnike koji uplate predviđenu kotizaciju obezbeđen je jedan primerak štampane publikacije "Knjiga rezimea iNDiS 2015" i cd sa zbornikom radova na srpskom i engleskom jeziku "Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva iNDiS2015", prateći program uključujući i svečanu večeru.

Žiro račun za uplatu kotizacije: 840-1710666-12

Poziv na broj: 0310-0000100724720 sa naznakom "Kotizacija za iNDiS2015"

© UNIVERZITET U NOVOM SADU | FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA | DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO | 2011 - Sva prava zadržana - Optimizovano za Firefox
Joomla 2.5 template by 888Poker